Basiscursus
Schematherapie

Basiscursus Schematherapie
geaccrediteerd door:
FGzPt: 26 punten
VGCt: vervolgcursus 27 punten
VSt: basiscursus 25 punten
Klinisch psycholoog(BIG)
Klinisch neuropsycholoog(BIG)

Locaties & Literatuur

Locaties

Dag 1 en 2: 
unieke locatie in buitengebied Twente
met mogelijkheid tot overnachten

Dag 3 en 4:
online

Dag 5:
unieke locatie in buitengebied Twente

 

Schematherapie
in beweging
Basiscursus

Aanvang: september 2024

met 
Marieke van Meeteren

Woensdag 25 september 2024
9.30 – 13.00 programma
13.00 – 14.30 Lunch en wandeling
14.30 – 17.30 programma
17.30 – 19.00 Diner
19.00 – 21.00 programma

Donderdag 26 september 2024
9.30 – 13.30 programma

Woensdag 2 oktober 2024
9.00 – 13.00 programma

Woensdag 9 oktober 2024
9.00 – 13.00 programma

Vrijdag 18 oktober 2024
900 – 1200 programma
1200 – 1330 Lunch en wandeling
1330 – 1630 programma

 

literatuur en kosten

Literatuur (zelf aan te schaffen)
· Young, J. E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789031343355
· Arntz, A. & Jacob, G. (2012), Schematherapie. Een praktische handleiding. Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN 9789057123542.
· Claassen, A. en Pol, S., red. (2015). Schematherapie en de Gezonde Volwassene. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bij de start van de cursus ontvang je aanvullende literatuur.
Totaal te bestuderen:  374 pagina’s.

Kosten
€ 1195,- basiscursusbijeenkomsten incl. op unieke locatie:
koffie/thee, lunches, wandelingen, 1 maal diner én 
1 maal overnachting met ontbijt op de unieke locatie

huiswerk

Huiswerk
Zowel binnen cursus bijeenkomsten als daarbuiten, zal investering in de cursus verwacht worden van de cursist.  Onder meer wordt  gevraagd om schemavragenlijsten in te vullen, om meer zicht te krijgen op eigen ‘valkuilen’.

werkwijze

Werkwijze
De cursus, 32 contacturen in 5 bijeenkomsten, vindt verdeeld over 2 maanden plaats. Daarnaast wordt uitgegaan van 8 werkuren per bijeenkomst (literatuurstudie en opdrachten). Elke bijeenkomst wordt de opgegeven literatuur besproken. De docent licht de theorie verder toe met powerpoints, demonstratie van technieken, verbeeldingsoefeningen, casuïstiek en videomateriaal, (audiovisuele) demonstraties. Vaardigheden worden getraind middels rollenspelen, waarbij regelmatig gebruik gemaakt wordt van een eigen casus van de cursisten. Er is veel tijd ingeruimd voor het oefenen met de schematherapeutische technieken 

doelgroep

Deze cursus is bestemd voor academisch opgeleide psychologen, orthopedagogen, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters (in opleiding) of verpleegkundig specialisten ggz; met een HBO MSc titel én artikel 14 Wet BIG registratie op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg