Schematherapie in beweging

Focus op nabij zijn en voelen. In contact waarnemen en vervullen van emotionele basisbehoeften. Cursussen met een sterke ervaringsgerichte component. In beweging op mooie buitenlocaties
én online

coconschematherapie bewegingdoorschematherapie

Schematherapie in beweging

De cursussen zijn geaccrediteerd door de VSt, FGZPt en de VGCt.
In een basiscursus en verdiepingscursus leer je over schematherapie theorie en toepassing.
In een schemaleertherapie(groep) leer je over eigen valkuilen en ervaar je de methodiek aan den lijve.
Een leertherapie helpt mee om je verder te ontwikkelen als therapeut.
Nascholingsaanbod is in ontwikkeling. 

Waarom schematherapie:

In schematherapie is het belangrijk om ‘limited reparenting’ te bieden in de therapierelatie.
Door het niet vervuld zijn in basisbehoeften zijn schema’s, zelfondermijnende patronen ontstaan.
Basisbehoeften zijn veilige hechting, autonomie, vrijheid, spontaniteit, spel en begrenzing.
Als gevolg van onder meer onaangename frustratie en traumatisering hebben cliënten schema’s en coping ontwikkeld.
Door schema’s beschikken cliënten over onvoldoende zorg voor een gezonde emotionele huishouding.
Gevolg van schema’s, is dat ze uitmonden in beschadigend of destructief gedrag en zelfondermijning in relaties.

Wanneer als kind ervaren is:
dat anderen rekening met je willen houden,
dat je je talenten kunt ontplooien en ook alledaagse taken zelfstandig aan kunt,
dat je je mag uiten wanneer dit nodig en passend is,
dat je spelen en ontdekken kan wat bij je past en wat bij jou aansluit,
dat je om kan gaan met frustraties en groeimogelijkheden in het leven,
dat je af kan stemmen op andere mensen met wie je samenwerkt en samenleeft,
dán heb je veel geluk gehad!
Mensen met persoonlijkheidsproblemen hebben hierin helaas veel gemist.

Limited reparenting:
in Schematherapie is het doel ‘limited reparenting’ het alsnog zorgen dat basisbehoeften voelbaar en vervuld worden. Als ondermijnende patronen erkend en doorbroken worden is verder ontwikkelen mogelijk. Dit leidt tot in het huidige leven op een meer adequate manier omgaan met basisbehoeften. Cliënten leren alsnog om te handelen naar basisbehoeften binnen de grenzen van wat haalbaar is.

accreditatie is verleend door
Accreditatiebureau FGZPT
cognitief gedragstherapeuten VGCt,
Vereniging voor Schematherapie VSt,
klinisch psychologen BIG
klinisch neuropsychologen BIG

Vorm:

De cursus heet ‘schematherapie in beweging’ om een drietal redenen:

schematherapie helpt de vastgelopen cliënt om in een veilige cocon zich te ontwikkelen, te groeien, opnieuw in beweging te komen,

in de schematherapiecocon willen we collega’s in een veilige cursusomgeving gelegenheid geven door opleiding weer te groeien, zich verder te ontwikkelen

we bewegen ons graag op een weg van innovatie waarin de schematherapie ook in vorm en inhoud in beweging zal blijven, zich verder zal ontwikkelen.

Online opgedane schematherapie behandel- en opleidingservaring heeft een slinger gegeven aan innovaties.  We bieden locaties in buitengebied om ervaringsgericht te vertragen, bijeen te komen en te leren, waarnaast we ook in online opleidingsaanbod de eerste kennis van online schematherapie toepassen met specifieke St-technieken overdragen.

 

Basis- en vervolgcursus

Lees meer over de doelen van de basiscursus, de werkwijze, voorwaarden, locaties, docenten, kosten en de te bestuderen literatuur.

Vervolgcursus
Je kunt je ook direct aanmelden voor de vervolgcursus Schematherapie in beweging. In die vervolgcursus wordt extra literatuur gelezen en kun je meer verdiepen, meer leren en ervaren over hechting, trauma en schematherapie in de groep. 

Neem contact op

11 + 9 =