TEST PAGINA

Focus op nabij zijn en voelen in contact, waarnemen en vervullen van emotionele basisbehoeften; ervaringsgerichte component; fysiek samenkomend en online: ‘live’

coconschematherapie bewegingdoorschematherapie

Test pagina

In de cursussen wordt schematherapeutisch opgeleid naar het reglement van de Vereniging voor Schematherapie, de VSt. Je leert over het schematherapiemodel. De taal, methodieken worden overgedragen met behulp van literatuur die hiertoe is vastgelegd en wordt bijgehouden door de VSt. Schematherapie wordt toegepast bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en bij cliënten met hardnekkige as-I problematiek, die met de gebruikelijke behandeling niet of niet genoeg verbeteren.

 

Test voor werken met tekst

In schematherapie is het belangrijk om in de relatie ‘limited reparenting’ te bieden. Door het niet vervuld zijn in basisbehoeften (zoals veilige hechting, autonomie, vrijheid, spontaniteit, spel en begrenzing) zijn schema’s, zelfondermijnende patronen ontstaan. Als gevolg van onaangename frustratie, traumatisering, modeling, identificatie of verwend verwaarlozen hebben cliënten schema’s en coping ontwikkeld waardoor zij onvoldoende zorg dragen voor een gezonde emotionele huishouding. Gevolg van schema’s, is dat ze uitmonden in beschadigend of destructief gedrag en zelfondermijning in relaties.

Wanneer als kind ervaren is:
dat anderen rekening met je willen houden,
dat je je talenten kunt ontplooien en ook alledaagse taken zelfstandig aan kunt,
dat je je mag uiten wanneer dit nodig en passend is,
dat je spelen en ontdekken kan wat bij je past en wat bij jou aansluit,
dat je om kan gaan met frustraties en groeimogelijkheden in het leven,
dat je af kan stemmen op andere mensen met wie je samenwerkt en samenleeft,
dán heb je veel geluk gehad! Mensen met persoonlijkheidsproblemen hebben hierin veel gemist.

In Schematherapie is het doel ‘limited reparenting’ het alsnog zorgen dat basisbehoeften voelbaar worden en vervuld, dat ondermijnende patronen erkend, doorbroken worden zodat verder ontwikkelen leidt tot in het huidige leven op een meer adequate manier omgaan met en handelen naar basisbehoeften binnen de grenzen van wat haalbaar is. Schematherapie richt zich op bevorderen van veilige hechting, realistische grenzen, toename van autonomie, in beweging brengen, openstellen, ervaren en daadwerkelijke stappen zetten.

Vorm:

De cursus heet ‘schematherapie in beweging’ om een drietal redenen, schematherapie helpt de vastgelopen cliënt om in een veilige cocon zich te ontwikkelen, te groeien, opnieuw in beweging te komen,

In de schematherapiecocon willen we collega’s in een veilige cursusomgeving gelegenheid geven door opleiding weer te groeien, zich verder te ontwikkelen, ook bewegen we ons graag op een weg van innovatie waarin de schematherapie ook in vorm en inhoud in beweging zal blijven, zich verder zal ontwikkelen.

Online opgedane schematherapie behandel- en opleidingservaring geeft ook een slinger aan innovaties, ook online. We vonden locaties in buitengebied om ervaringsgericht te vertragen, bijeen te komen en te leren, waarnaast we ook de eerste kennis van online toepassen van technieken overdragen.

Basis- en vervolgcursus

Bij doorklikken onder basiscursus vind je concrete informatie over het aanbod in de basiscursus ‘Schematherapie in beweging’. Je leest er meer over de doelen van de basiscursus, de werkwijze, voorwaarden, locaties, docenten, kosten en de te bestuderen literatuur.

Vervolgcursus
Je kunt je direct aanmelden voor de vervolgcursus Schematherapie in beweging. In die vervolgcursus wordt extra literatuur gelezen en kun je meer verdiepen, meer leren en ervaren over hechting, trauma en schematherapie in de groep. Wij verwachten van deze cursisten dat ze bereid zijn om samen met ons te gaan stoeien over ingewikkelde cliënten die meestal niet volgens het protocol te behandelen zijn.

Leren om in de therapeutische relatie toch de moed te hebben om schematherapeutische oefeningen in te zetten is een belangrijk leerdoel. Hiertoe wordt ook dieper ingegaan op literatuur en procesdiagnostiek. Afsluiting van de vervolgcursus is het presenteren van 20 minuten video van een eigen therapiesessie met een cliënt.

Neem contact op

12 + 9 =